Het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks bestuur van Fanfare  St. Lambertus bestaat uit:
©2012-2021 copyrights by Fanfare St. Lambertus  
designed by
Intrim-voorzitter:
Alex Schillings
voorzitter@fasila.nl
Secretaris:
Paul Quaedvlieg
secretaris@fasila.nl
Penningmeester:
Frans Herings
penningmeester@fasila.nl
Het algemeen bestuur
Het Algemeen Bestuur van Fanfare  St. Lambertus bestaat uit:

Alex Schillings
Frans Herings
Paul Quaedvlieg
Rene Penders
Hub Hustings
Alexandra Scheren
Marianne Raes
Jacqueline Arets
Ron Hendriks
Klaus Dresen
De vereniging kent een vrij uitgebreid bestuur. Dat komt omdat het uitgebreide takenpakket van het bestuur over veel personen verdeeld moet worden en alle lijnen binnen de vereniging weer in het bestuur samen komen.
De verdeling van de taken binnen onze fanfare vind je op de pagina organisatie
Je vindt er onder andere waar je je moet afmelden voor de repetities en hoe je
je als lid kunt aanmelden.
Taakverdeling
Fanfare
St. Lambertus
The music is in the air