©2012-2021 copyrights by Fanfare St. Lambertus  
designed by
Fanfare
St. Lambertus
Nieuws Fanfare 2019
Zieëlige Vasteloavend -concert 27 januari
Op zondagmiddag 27 januari a.s. organiseert fanfare Sint Lambertus het “Zieëlige
Vasteloavend”- concert. 

Dit schitterende concert van de fanfare en de drumband, in samenwerking
met Martin Hurkens, vindt plaats in Cultureel Centrum FaSiLa,Ter Hallen 10
in Schinveld.

Aanvang 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

Het  nieuwe jaar is pas begonnen. Het concert is bedoeld als nieuwjaarsconcert,
maar tegelijkertijd blikken we ook vooruit op de naderende Vasteloavend.

De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft weer een prachtige middag
te worden met een gevarieerd programma.
De fanfare, de drumband en Martin Hurkens verzorgen, voor en na de pauze,
afzonderlijk een deel van het programma. Daarnaast worden er ook diverse
muziekstukken door de fanfare en Martin Hurkens samen uitgevoerd.

Fanfare Sint-Lambertus staat o.l.v. dhr. Marc Bongers.
De drumband wordt geleid door dhr. Eric Crauwels.

Na het concert zal de MEUTE-kapel van de fanfare nog voor gezellige muziek zorgen.
Het wordt vast en zeker een onvergetelijke middag.

De entree bedraagt € 7,50. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij FaSiLa,
bij Jacky’s Bloemenshop, bij  ZEN Bloem & Cadeau.
Wees er snel bij, want de interesse voor dit concert is groot.
Tijdens de jaarlijks lintjesregen heeft Piet Hendriks een koninklijke onderscheiding
ontvangen.

De onderscheiding is geruime tijd geleden aangevraagd door het Oranje Comité. Het
Oranje Comité heeft aan fanfare Sint Lambertus gevraagd om deze aanvraag te
ondersteunen.

Gezien de staat van dienst van Piet, was dat uiteraard geen probleem.
Wij vinden het fantastisch voor Piet dat hij op deze manier in het zonnetje gezet
wordt voor zijn enorme inzet voor een aantal Schinveldse verenigingen.

We zijn er trots op dat er weer een verenigingslid een onderscheiding heeft
ontvangen.

Uiteraard is het bestuur hem gaan feliciteren en op koningsdag heeft de fanfare een
serenade aan Piet gebracht.

Na de serenade is Piet, door Alex (namens de hele vereniging) benoemd tot erelid.
We willen Piet, Mary en hun gezin, nogmaals feliciteren en we hopen dat hij nog heel
lang actief bij onze vereniging betrokken blijft.

Bestuur Fanfare Sint Lambertus.
Koninklijke onderscheiding Piet Hendriks
Op zondag 15 september vindt de jaarlijkse Lambertusviering van Fanfare Sint
Lambertus plaats.

Om 9.30 uur wordt gestart met een Eucharistieviering in de Eligiuskerk te Schinveld.
De H. Mis wordt  opgeluisterd door de fanfare en drumband.

Aansluitend gaan we samen naar het kerkhof alwaar een herdenking plaatsvindt voor
de overleden leden, familieleden en vrienden van de fanfarefamilie.

Om 11.00 uur is er voor ieder een koffietafel in het FaSiLa-gebouw.

Na de koffietafel worden de jubilarissen van de vereniging gehuldigd.
Dit jaar zijn er vier jubilarissen. De heer Ron Insupp en Iris Raes zijn allebei 12 ½
jaar lid. Mevrouw Henriëtte Pagen is 25 jaar lid  en de heer Jacq Theunissen is
65 jaar lid van fanfare Sint Lambertus. Jacq is nog altijd actief spelend lid.
Na de huldiging is er voor de aanwezigen de gelegenheid om de jubilarissen te
feliciteren, waarna we afsluiten met een gezellig samenzijn.
St. Lambertusviering 15 september 2019
Op zondag 15 vond de jaarlijkse Lambertusviering van fanfare Sint Lambertus
Schinveld plaats.

Na het opluisteren van de Eucharistieviering in de Eligiuskerk trok de hele
fanfarefamilie naar het kerkhof om de overleden leden van de fanfare te gedenken.
Daarna konden we met zijn allen genieten van een heerlijke, goed verzorgde
koffietafel.

En toen was het de beurt aan onze jubilarissen.
Ron Insupp  en Iris Raes (beiden 12 ½ jaar lid) werden de voorzitter bedankt voor 
hun inzet voor de vereniging en kregen een bronzen speld van de Limburgse Bond
voor Muziekgezelschappen.

Henriette Pagen is al 25 jaar actief bij allerlei activiteiten. Zij kreeg de zilveren
bondspeld.

Jacq Theunissen is reeds 65 jaar lid van onze fanfare. Speciaal voor hem was dhr.
Lebens (voorzitter van de LBM) aanwezig om hem de gouden speld met 2 robijntjes
op te spelden. Bijzonder is dat dhr. Theunissen nog steeds actief spelend lid is.
Alle jubilarissen…………nogmaals gefeliciteerd. Op naar het volgend jubileum
Geslaagde St. Lambertusviering 2019
Op zondag 17 november a.s. organiseert fanfare St. Lambertus een concert in
cultureel centrum FASILA te Schinveld.

Het jeugdorkest van harmonie Sint Joseph uit Sittard en Fanfare Sint
Lambertus verzorgen samen het programma met de titel HERFSTWIND.

Harmonie St. Joseph Sittard is opgericht in 1899 en wordt in de volksmond ook wel
de Paek genoemd. Naast het grote orkest heeft de vereniging ook een
beginnersorkest, een drumband en het jeugdorkest.

Het jeugdorkest neemt regelmatig deel aan muzikale activiteiten binnen en buiten
Sittard en organiseert elk jaar haar eigen themaconcert in het Forumtheater. Dit jaar
zijn ze voor het eerst op concertreis naar Luxemburg geweest, met optredens in
Luxemburg-Stad en Trier.

Het jeugdorkest dat op 17 november in Schinveld voor u optreedt, bestaat uit 36
muzikanten en staat o.l.v. Marc Bongers.
Het Sittardse jeugdorkest zal in Schinveld o.a. filmmuziek spelen.

Fanfare Sint Lambertus staat ook onder leiding van Marc Bongers.
De fanfare zorgt op 17 november voor een gevarieerd programma met o.a. de mars
Euro Celebration en het prachtige werk Novena.

Het muziekwerk Two Spanish Bulls wordt uitgevoerd met twee jonge solistes.
Het belangrijkste werk is Condacum. Een interessante compositie met een
historische achtergrond. Het openingsdeel doet denken aan de opmars van een
Romeins leger, terwijl het dynamische vervolg bol staat van de vitaliteit.

We nodigen u allen uit om dit mooie concert bij te wonen.
Het concert op zondag 17 november begint om 11.00 uur.
Er is geen entree, maar vrije gave.
Herfstwindconcert 17 november 2019
Aanpassing contributie per 1 januari 2020
Contributie per maand per half jaar per jaar
Leden tot 18 jaar €  6,00 €  36,00 €  72,00
Leden vanaf 18 jaar € 10,00 €  60,00 € 120,00
Maximaal per gezin € 24,50 € 147,00 € 294,00
Opleidingsbijdrage per maand per half jaar per jaar
Instrument/slagwerk € 16,00 €  96,00 € 192,00
Maximaal per gezin € 22,00 € 132,00 € 264,00
Op Tijdens de jaarvergadering van 30 juni 2019 besloten de leden in te stemmen met het bestuursvoorstel om per 1-1-2020 de contributiebijdrage voor de leden te verhogen. De bijdrage voor opleiding blijft ongewijzigd.

Leden waarvan de contributie/opleidingsbijdrage via incasso wordt ingehouden, hoeven zelf niets te ondernemen. Het bedrag wordt automatisch aangepast.
Leden die zelf de contributie/opleidingsbijdrage per bank betalen, dienen zelf het bedrag aan te passen.

Heeft u hierover nog vragen, neem dan gerust contact op met:
Mieke Quaedvlieg
telefoon: 06 123 51 456
mieke_q@hotmail.nl
The music is in the air