©2012-2021 copyrights by Fanfare St. Lambertus  
designed by
Fanfare
St. Lambertus
Nieuws Fanfare 2020
Zieëlige Vasteloavend concert 9 februari
Op zondagmiddag 9 februari a.s. organiseert fanfare Sint Lambertus het “Zieëlige
Vasteloavend”- concert.  Met het schoolorkest van de BS Schinveld en Baroesjko

Aanvang 14.11 uur. Zaal open om 13 .44 uur.

De entree vanaf € 8,00. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij FaSiLa,
bij Jacky’s Bloemenshop, bij  ZEN Bloem & Cadeau.
Wees er snel bij, want de interesse voor dit concert is groot.
Carnaval met de fanfare 2020
Met op zaterdag dag het traditionele Groot Buutte gala met diverse kampioenen
en finalisten uit de buutte wereld. Buuttereedners Theo Nellen, Jan Pijnenborg,
Charlie Weyzen, Bjorn Smits, Bas van Neer en Peter Vaassen. En natuurlijk het
zangduo Ich en Dich, dat dit jaar het sjilvendse Leedjeskonkoer won!

Aanvang 19.45 uur. Zaal open om 18 .45 uur.

De entree € 12,50. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij FaSiLa,
bij Jacky’s Bloemenshop, bij  ZEN Bloem & Cadeau en de Dummer.
Muziekproject Basisschool Schinveld 2020
Basisschool Schinveld en fanfare Sint Lambertus werken al enkele jaren samen in het
kader van het muziekproject SamenDOOR!

Doel van het project is: Méér Muziek in de Klas onder- en na schooltijd mogelijk te
maken om muziekonderwijs verder te verduurzamen zodat alle schoolgaande
kinderen toegang hebben tot goed muziekonderwijs.

Het project wordt uitgevoerd door het Huis voor de Kunsten Limburg en mede
financieel mogelijk gemaakt door de provincie Limburg.

SamenDOOR! zet zich in om muziekles voor elk kind toegankelijk te maken. Daarbij
zijn goede en kindvriendelijke instrumenten gewenst. Daarom konden scholen die
aan het project mee doen een instrumentenpakket ter waarde van € 1000,00 
aanvragen.  Een schooljaar lang kan de school kosteloos gebruik maken van dit
pakket. Basisschool Schinveld maakt gebruik van de muziekmethode 123Zing.

In samenwerking met Fanfare Sint Lambertus heeft de school het pakket behorende
bij de methode  aangevraagd. De aanvraag is goedgekeurd en het pakket is
afgeleverd.

Na een jaar kan de school beslissen om het pakket terug te geven, of aan te schaffen
voor een aantrekkelijke prijs.

Op woensdag 4 februari hebben de leerlingen van groep, samen met Marc Bongers,
dirigent van de fanfare het muziekpakket uitgepakt.

Een prachtig pakket, met veel mogelijkheden om de muzieklessen voor de kinderen
nog aantrekkelijker te maken.

Lees meer bij fanfare Jeugd
Koninklijke onderscheiding voor Lies scheren-Beumers
We zijn verheugd dat Onze Lies voor al haar werk als vrijwilliger van o.a. het
Cultureel Centrum Fasila en de Fanfare is geridderd.
Naast het vrijwilligerswerk bij ons is Lies ook nog actief als vrijwilliger bij vele
verenigingen in Schinveld.
Wij feliciteren Lies dan ook van harte met deze koninklijke onderscheiding.
Hieronder een overzicht van haar activiteiten, waarvoor wij en wellicht ook u haar
zeer dankbaar zijn. Een passende muzikale serenade zal op een later tijdstip
nog een keer plaatsvinden
Mevrouw Scheren – Beumers (73) woont in Schinveld.
Al velen jaren zet zij zich in voor de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld als:
• Vrijwilliger St. Cultureel Centrum FaSiLa
• Vrijwilliger fanfare Sint Lambertus
• Vrijwilliger Hoej comité
• Vrijwilliger/gastvrouw Zonnebloem Schinveld
• Verzorging kantine Hondenvereniging VDH Schinveld
• Administratieve ondersteuning CMWW telefooncentrale en rittenplanning
         belbus
• Vrijwilliger bij de Jonkheid Schinveld
• Verzorgen catering bij Repair Café Onderbanken
• Mantelzorg
Mede daarom heeft het Zijn Majesteit de Koning behaagd haar te benoemen tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
(bron:website van de Gemeente beekdaelen)
The music is in the air
Lambertusviering 19 september 2020
Op zaterdag 19 september jl. vond de jaarlijkse Lambertusviering van Fanfare Sint
Lambertus plaats.
Om 19.00 uur was er een Eucharistieviering in de Eligiuskerk te Schinveld.
Aansluitend werd het kerkhof bezocht om de overleden leden, familieleden en
vrienden van de fanfarefamilie te herdenken.

Daarna was er een feestelijke bijeenkomst in het FaSiLa gebouw.
Allereerst werden de jubilarissen gehuldigd.
Rob Scheren is 12½ jaar lid. Jos Gerards is 25 jaar lid. Wiel Raes en Harold Vinclair
(niet op de foto) zijn beiden 40 jaar lid van onze vereniging.
Na de huldiging konden we onder het genot van een hapje en een drankje luisteren
naar liedjes van de troubadour Marcel Gorissen.

Rond half 10 kwam burgemeester  Eric Geurts van de gemeente Beekdaelen op
bezoek. In een “College Tour”-sfeer heeft de burgemeester kennis gemaakt met
onze vereniging en omgekeerd…….de fanfare heeft in een ongedwongen, prettige
sfeer de burgemeester leren kennen. Het was erg leuk en de aanwezigen hebben
kunnen horen dat de burgemeester erg betrokken is bij de gemeente Beekdaelen,
de kern Schinveld en de fanfare. Op het einde werd de muzikale kennis van de
burgemeester betreffende muziekinstrumenten getest. Die kennis is nog niet
optimaal, maar dat zij hem vergeven. Heel fijn dat de burgemeester gehoor heeft
gegeven aan onze uitnodiging.

Daarna was het weer tijd voor een hapje, een drankje en muziek van Marcel
Gorissen.
De avond werd afgesloten door Jo Reinders. “Wits te dat nog…………?”
Aan de hand van wat oude beelden namen we een kijkje in het verleden van de
fanfare en Schinveld.

Al met al kan de fanfare terugkijken op een gezellige, sfeervolle Lambertusviering