Beheerder:


Telefoon :
045-525 74 55

Website :
www.Fasila.nl

E-mail :
beheerder@fasila.nl

Locatie:
Ter Hallen 8-10 Schinveld

draadloos WiFi aanwezig
©2017-2024 by Cultureel Centrum Fasila  
designed by
In .. kreeg de fanfare het gebouw geschonken door de heer en mevrouw
Thissen (de Breujer).
Het lokaal werd door de leden van de fanfare opgeknapt en omgetoverd in een
mooi verenigingslokaal.

Omdat schinveld niet beschikte over een gemeenschapshuis kwamen al snel
vragen van andere verenigingen of ze ook gebruik konden maken van het
Fasilalokaal. Daarom werd in 1990 besloten om het Fasilalokaal om te dopen in
een cultureel centrum en de exploitatie los te koppelen  van de fanfare en onder
te brengen in een aparte stichting; Stichting Exploitatie Cultureel Centrum
Fasila.

In eerste instantie werd het cultureel centrum gerund door een vrijwilligers. In
1992 besloot men een vaste beheerder aan te stellen, die in dienst van de
stichting kwam. Lies Scheren-Beumers was de eerste beheerder die tot 2012 in
dienst was van de stichting. In 2012 nam onze huidige beheerder Henny
Lemaire het stokje over Lies. In 2017 besloot Henny Lemaire haar droom te
gaan verwezenlijken en begon haar eigen zaak in Heerlen. Vanaf die tijd
is onze beheerder Tatjana Meijs. In 2020 besloot Tatjana een nieuwe uitdaging
aan te gaan en verliet ons na een aantal mooie jaren. Eind 2021 hopen wij
weer de functie van de beheerder in te vullen met een enthousiast en gastvrij
persoon zodat u zich thuis voelt in Fasila.

Inmiddels zetelen meer dan 15 verenigingen in het cultureel centrum Fasila en
is Fasila uitgegroeid tot sociaal-cultureel middelpunt van Sjilvend.
Schilderen, acteren, gymmen, muziek maken het gebeurd er allemaal. En dat
zonder geldelijke overheidsteun.

Het Stichtingbestuur hecht er dan ook groot belang aan dat alle zetelende
verenigingen, groot en klein de gelegenheid hebben hun culturele activiteiten te
ontplooien.

En niet alleen bestaande verenigingen zetelen in het Fasila. Sinds 2014 heeft
het voormalige Trommelen- en Fluitenkorps hun prijzenkast en hun vaandel
onder gebracht bij ons, zodat dit stukje historie van Schinveld niet verloren
gaat en toegankelijk blijft voor de inwoners van Schinveld.
De historie van het Fasilalokaal